Planning Analist

AchtergrondBinnen de unit Operations van beheren en onderhouden zij haar assets alsook voeren ze projecten uit om de assets te vervangen, aan te passen of nieuw te ontwikkelingen. De wens is dat ze vooraf keuzes willen maken over hoe de omvang van de bezetting alsook waar we de prioriteiten willen leggen. Om dit waar te kunnen maken heeft men afgesproken om Operations -breed resource management in te richten. Ze willen de resource vraag voor beheer en projecten naast het aanbod kunnen leggen voordat ze e.e.a. gaan realiseren.Als planning analist krijg heb je een centrale rol in het inzichtelijk maken van zowel vraag als aanbod. Je werkt nauw samen met de diverse resource leverende afdelingen, met de portfolio managers alsook met de onderhoudsplanners. Je doel is om inzicht te geven in vraag en aanbod alsook om de leercirkel van plan versus realisatie te helpen in te richten.Verantwoordelijkheden / werkzaamheden Naast dat je excellent bent in analyses, het bepalen van delta’s, onderbouwde conclusies formuleert en afstemt ben je ook ervaren in gebruik van de gehanteerde tooling. Qua tooling wordt momenteel gebruik gemaakt van twee bron systemen voor het vastleggen van de resources, te weten SAP en Microsoft Project Online. Voor de Unit is de rol van planning analist nieuw. Ambitie is om het functioneel beheer van Microsoft Projectonline te beleggen in deze rol.Hiervoor is het van belang dat je excellent bent in Microsoft Project Online maar ook in Microsoft PowerBI en Microsoft Excel. Aangezien zij als Operations nog druk doende zijn om het integraal resource management over de keten in te richten en te operationaliseren vraagt men ook een adviserende rol ten aanzien van kwaliteitsborging en standaardisering.Afdeling / teamAls planning analist maak je onderdeel uit van de afdeling OBP. Deze afdeling bestaat naast de projectontwikkelaars uit portfoliomanagers, projectbegroters, materiaalvoorzieners en projectplanners.
staffing groep
18-05-2021 00:00