Privacy Adviseur

Omschrijving taken:Het inhoudelijke ondersteunen van de organisatie bij het naleven van de AVG, daarbinnen o.a.:Ondersteunen bij het uitvoeren van (pre)-PIA’s,Adviseren bij het opstellen van verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG,Ondersteunen van de organisatie bij het actueel houden van het AVG verwerkingenregister,Ondersteunen bij de verdere uitvoering van het BZ Privacybeleid,Ondersteunen bij het ontwikkelen van bewustwordingsproducten en het geven van bewustwordingssessies en –trainingen aan AVGcoördinatoren,Adviseren betreffende diverse privacy vraagstukken vanuit de organisatie.Omschrijving Resultaatgebieden: Concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen en producten,Juiste en tijdige uitvoering van toegekende taken,Toekomstgerichte realistische adviezen en voorstellen vanuit een integraal privacy-perspectief (juridisch, beleid, bewustwording, organisatie, informatiebeveiligingAchtergrond opdrachtDe Privacy adviseur is lid van het Privacy team binnen het BZ Security Centre. Het privacy team bestaat op dit moment uit drie adviseurs
staffing groep
18-05-2021 00:00