Delivery Manager

Blueriq is een low code platform. Op dit platform verzorgt DICTU voor zowel RVO als NVWA een viertal platformen waardoor bijvoorbeeld de WBSO regeling van RVO geheel door Blueriq van de juiste functionaliteit wordt voorzien. De omgeving is sterk in beweging zowel inhoudelijk als qua (noodzaak tot) groei. Er wordt gewerkt op basis van OTAP straten in de Cloud maar aan Containerisatie als nieuw basis platform met CI/CD (PAAS) wordt druk gewerkt. Zodra het nieuwe platform staat zal er actief gezocht gaan worden naar nieuwe klanten door middel van intensieve samenwerkingsverbanden.Voor alle Blueriq implementaties (momenteel drie grote en één kleine) zoeken we een delivery manager die zorgt voor klant- en medewerkertevredenheid en tevens zorgt voor groei. De werkzaamheden bestaan uit het veelvuldig afstemmen en sturen op de klantwensen maar ook op het maken van rapportages, het organiseren van tooling en tot op zekere hoogte het opzetten van delivery management in het algemeen voor de Blueriq implementaties.Als Delivery manager ben je verantwoordelijk voor het beheer als de doorontwikkelingn van het platform samen met de programmamanager. Tevens ben je productowner van de beheer backlog van het DevOps team dat de Platformen beheert. Het team dat je tot de beschikking staat varieert per implementatie maar bestaat standaard uit mensen van RVO of NVWA en DICTU. Voor de DICTU mensen ben je verantwoordelijk en met RVO vind je een goede samenwerkingsmodus zodat het team als eenheid kan fungeren. De DICTU teams bestaan veelal een solution architect, Bouwers/beheerders, testers en DBAers. De RVO of NVWA mensen zijn analisten, FOers, beheerders en Blueriq modelleurs. Aan de klant kant werk je samen met de IMP regisseur van RVO, om ervoor te zorgen dat het UPEU product probleemloos draait, dat de samenwerking optimaal is, en dat doorontwikkeling gedaan wordt. Verder werk je samen met het Blueriq compence center van DICTU en maak je deel uit ven het Platform Zaakgericht Werken dat zich bevind onder generieke diensten. Kort samengevat zorg je op dagelijkse basis dat alles wat zich rondom de platformen afspeelt in goede banen wordt geleid. Of dit nu gaat over de klant, het team, de infrastructuur, de leverancier, of andere zaken.
staffing groep
19-05-2021 00:00