Senior Software Architect Middleware

Deze opdracht omvat de volgende werkzaamheden Het ontwerpen en prototypen van middleware, routering software en interfaces voor C2-systemen. Het een ander in overleg met externe leveranciers;Het ontwerpen en prototypen van protocollen tussen NLD C2-systemen en vergelijkbare systemen van NAVO partners;Het overleggen en onderhandelen met diverse partijen inzake genoemde protocollen en koppelingen;Het schrijven van requirements voor software engineers.  Projectnaam: CDS.IV.367 Programma FOXTROT (TEN)  Achtergrond opdracht:Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatie gestuurd optreden mogelijk te maken. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen. De werkzaamheden worden verricht binnen het Design & Prototype Centre (DPC) binnen het Duits-Nederlandse programma Tactical Edge Networking (TEN). Het Nederlandse deel van het DPC is ondergebracht binnen programma-organisatie Foxtrot. Organisatorische context en cultuur: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichting: De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Aangezien de werkzaamheden (internationale) interoperabiliteit raken, zullen internationale bijeenkomsten een onderdeel van de werkzaamheden zijn. Dergelijke bijeenkomsten duren over het algemeen enkele dagen tot een week. Verwacht wordt dat er drie tot vijf van dergelijke bijeenkomsten per jaar bezocht dienen te worden. Gedurende de Covid pandemie worden deze bijeenkomsten in principe online uitgevoerd.
staffing groep
19-05-2021 00:00