ICT Logistic Specialist - SO-LAB

De Logistic Specialist: Coordineert van derdelijns support (specialistische kennis) in opdrachten en projecten (ondermeer in de voorbereidingen van nieuwe missies en oefeningen).Realiseert (bouwen, testen en invoeren) van ICT infrastructuren en systemen. Draagt zorg voor incident- en probleembeheersing van nieuwe, niet standaard, complexe verstoringen. Is belast met het beheren (exploiteren en onderhouden) van ICT infrastructuren en systemen. Geeft, in voorkomend geval, leiding dan wel begeleiding aan collega's van de vakgroep waar de logistic specialist deel van uit maakt. Houdt configuratiestructuren in administratieve systemen bij (bege)leidt technische projecten om ICT hardware te specificeren en modificeren. Achtergrond opdracht: Generieke IT en Infrastructuur De afdeling Generieke IT en Infrastructuur (GIT&Infra) is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor de generieke informatietechnologie, in het bijzonder voor de business capability Infrastructuur en generieke IT. De afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de defensiebrede ITinfrastructuur. De primaire doelstelling van afdeling GIT&Infra is zorg te dragen voor Business IT Alignement in het generieke IT-domein en de lifecycle van alle IT-infrastructuur voor de generieke IV/ICT-producten uit te voeren. Dit geldt voor zowel standaard als maatwerk IV/ICT-producten en aan klanten conform de afgesproken criteria tijd, geld en kwaliteit. De afdeling GIT&Infra geeft hiermee invulling aan een samenhangende generieke IT en borgt hiermee een generieke informatiehuishouding die aansluit op de bedrijfsvoering van Defensie, welke de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende IV-faciliteiten. Organisatorische context en cultuur: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichting: Het betreft hier een vertrouwensfunctie in een gerubriceerde omgeving. Een veiligheidsonderzoek Niveau B door de MIVD is vereist. Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. Voorbehoud 3: Bij onvoldoende geschikte kandidaten of voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van deze positie, behoudt de dienst zich het recht voor de aanvraag in te trekken
staffing groep
20-05-2021 00:00