Senior Tester

Voor het Team Technische Ondersteuning zijn we op zoek naar een Senior tester met veel kennis van en ervaring met performancetesten en performanceanalyse (vanaf nu Specialist performancetesten). Deze specialiste performancetesten wordt ingezet voor het programma Digitale Snelweg Douane (DSD).Van de Specialist performancetesten wordt het volgende verwacht: Het ontwerpen van diverse soorten performancetestenScripten van testcases met performance testtools, zoals JMeter of vergelijkbare tooling- Intake van test/acceptatie omgevingInrichten van loadmodellen, simuleren van loadUitvoeren van de geautomatiseerde testen, analyseren van de resultaten en opstellen van een rapportage;Gerealiseerde testen overdragen en borgen in de ontwikkelteamsPro-actief adviseren van ontwikkelteams mbt performance verbeteringenDe daadwerkelijke performance testen zullen bij uitzondering worden uitgevoerd in de avonduren en/of het weekend.Achtergrond opdrachtVanuit DWU (Douane Wetboek van de Unie) en vanuit E-commerce wordt een aanzienlijke toename in het te verwerken berichtenvolume verwacht voor de Douane systemen. Om vast te kunnen stellen of deze verwachte aantallen verwerkt kunnen worden is een traject gestart om de performance van een aantal Douane IT-systemen te analyseren en waar nodig te verbeteren.Douane heeft gekozen om alle betrokken partijen van de Douane- IV voorzieningen te plaatsen binnen 1 organisatievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van SAFe en Agile principes en de Scrum werkwijze.De voortbrenging van de Douane applicaties is georganiseerd in drie procesketens met in totaal 17 Agile teams. Het Team Technisch Ondersteuning is geen regulier scrumteam. In feite is het TTO een vorm van een System team. Team TTO levert met 12 fte de technische ondersteuning van de voortbrengingsteams. De infrastructuur waarop de Douane applicaties gehost is wordt geleverd door het organisatie onderdeel DCS.
staffing groep
20-05-2021 00:00