Technisch Ontwerper

IV Interactie zoekt een technisch ontwerper (functioneel ontwerper met sterke technische affiniteit) die goed thuis is in de gebieden van generieke authenticatie & autorisatie, security en identificatie; een spin-in-het-web op dit (complexe) IT-domein en begeleider van ontwikkelaars in dit gebied binnen de releasetrain IV Interactie.Globaal kun je zeggen, dat de kennis die je nodig hebt kennis is betreffende internet, beveiliging, en koppelvlakken met DigiD en eHerkenning. Specifieke fiscale kennis is niet nodig, wel enige kennis van de Belastingdienst Als (technisch) ontwerper kom je te werken in het gebied van generieke authenticatie & autorisatie (team OTS). We verwachten van je, dat je:Als technisch ontwerper aan de hand van door de business en architectuur beschreven features use case specifications, use case realizations en koppelvlakspecificaties opstelt;Je in jouw rol bezig houdt met vraagstukken op het gebied van generieke authenticatie & autorisatie voorzieningen;De gehele keten overziet en fungeert als intermediair tussen de business en architectuur enerzijds en de ontwikkelaars en testers in het team anderzijds m.a.w. je acteert als de inhoudelijk deskundige in het scrumteam richting ontwikkelaars en testers;Je ontwerpen met de nodige overtuigingskracht uitdraagt richting de rest van je team;De ontwerpdocumentatie up-to-date houdt en meedenkt over wat hiervan minimaal nodig is;Meedenkt bij en bijdraagt aan het oplossen van problemen rond security, identificatie, authenticatie, infrastructuur en datacommunicatie;Je een bijdrage levert aan de veranderopgave voor de komende jaren, namelijk het versnellen en verbeteren van de voortbrenging richting Continuous Delivery met de mindset van automatiseren en ontkoppelen van de voortbrenging. Maar wel vanuit een op samenwerken gerichte houding.Bij IV Interactie werken betekent ook participeren als volwaardig teamlid in het SCRUM-proces. Daarbij bezit je het vermogen zelfstandig te werken in een SCRUM-ontwikkelteam en intensief de samenwerking te zoeken met je directe collega’s en je omgeving. Wij maken gebruik van GIT (Bitbucket), Jira en Confluence. Achtergrond opdrachtIV-interactie is georganiseerd als een Agile releasetrain met 13 SCRUM-teams. Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe (Scaled Agile Framework). Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door alle teams. De producten die binnen IV Interactie worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst. Het betreft de portalen, formulieren en generieke authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon. We zoeken een ontwerper voor ons scrumteam OTS (Ondertekenservices). Het scrumteam OTS houdt zich bezig met:Applicaties die worden ingezet voor het verkrijgen en controleren van toegang (authenticatie middels DigiD en/of eHerkenning) en het ondertekenen van berichten door een belanghebbende of een gemachtigde;Applicaties die inkomensgerelateerde gegevens verzamelen voor bijvoorbeeld de Online Aangifte, MijnBelastingDienst, MijnDouane en MijnBelastingDienst Zakelijk.
staffing groep
20-05-2021 00:00