Projectleider Internationaal e-CertNL

De medewerker gaat bijdragen aan het verder professionaliseren van e-CertNL beheer.. Deze inzet omvat drie kerngebieden:• Incidentanalyse en –afhandelingBewaken van de functionele architectuur bij doorontwikkelingInternationale projecten (Dit betreffen missies naar diverse landen binnen en buiten de EU). De projectleider moet de missies begeleiden en moet de daaruit voortvloeiende opdrachten verder gestalte geven. Nationaal gezien ontwikkeling van de applicatie op gebied van realtime vervoersdocumenten Mest.Achtergrond opdrachte-CertNL is de Informatie Voorziening die de geautomatiseerde aanvraag, gedeeltelijke beoordeling en volledige afgifte van alle exportcertificaten mogelijk maakt. De voorziening geeft jaarlijks ruim 1.000.000 certificaten af met een ondersteunde handelswaarde van 17 miljard euro. De exploitatie en doorontwikkeling wordt in samenwerking met bedrijfsleven en mede toezichthouders vorm gegeven. Er worden missies georganiseerd naar landen binnen en buiten Europa voor verdere doorontwikkeling. Kennis van de nieuwe mestwetgeving.De reiskosten in verband met buitenlandse missies worden vergoed conform CAO Rijk.
staffing groep
11-06-2021 00:00