Re-integratie adviseur

Voor DJI zijn vitaal en gezond werken van groot belang. Preventie en goede verzuimbegeleiding zijn daarbij belangrijk. Het HR team Arbeid en Gezondheid heeft hierin een belangrijke rol. Als reintegratie adviseur ben jij hierin een sleutelspeler. Je bent werkzaam bij het HR team Arbeid en Gezondheid. Dit team is onderdeel van de afdeling HRM van het Shared Servicecenter DJI (SSC DJI) van het Ministerie van J&V. Je werkt voor 2 locaties in Noord-Holland en Overijssel. Om die reden woon je bij voorkeur in het midden van Nederland. De werkzaamheden van de re-integratieadviseur zijn gericht op de advisering en ondersteuning van leidinggevenden bij langdurig verzuim en de begeleiding van de verzuimende medewerkers naar passend werk. Functiebeschrijving Je ondersteunt pro-actief het management bij complexe verzuim- en reintegratieproblematiek Je begeleidt de medewerker in het re-integratieproces volgens de stappen uit de RIV Toets met als doel de medewerker te plaatsen op een passende functie. Je bent procesregisseur en monitor alle verzuimdossiers zodat de juiste stappen volgens de Wet verbetering Poortwachter worden genomen en het dossier op orde is. Je bespreekt de voortgang van de verzuimdossiers met relevante betrokkenen en waar gewenst/nodig met bevoegd gezag Je geeft voorlichting en coached leidinggevenden over relevante wetgeving, procedures en ontwikkelingen. Je adviseert over interventies en draagt zorg voor de uitvoering/ het uitzetten van diverse diensten als; 1 e spoorbegeleiding (niet terugkeer naar eigen werk), 2e spoorbegeleiding, ADonderzoeken, Aanwijzing tot medisch herplaatsingskandidaat, deskundigen oordeel Je bent expert op gebied van verzuim en gezondheid. Vanuit je expertise begeleid je in samenwerking met de HR-adviseur het management actief bij het verkrijgen van grip op verzuim en versterken van vitaliteit Je neemt vanuit jouw expertise deel aan relevante verzuim overleggen bij de organisaties in je werkgebied; Je werkt nauw samen met de verschillende spelers in de verzuimketen
staffing groep
11-06-2021 00:00