Data Engineer

Samen met het team lever je geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, risicoprofilering en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd. Voor leveren van de data analyse diensten ga je helpen bij het opzetten van nieuwe data analyse omgeving, datamodellen, APIs en bijbehorende tooling. Samenwerken met de data scientists en data analysts aan:Ontsluiten en combineren van zowel interne als externe bronnen;Analyseren van externe bronnen (NO-SQL en SQL), modelleert de output voor gebruik binnen de mathematische modellen en ontwerpt een transformatieproces indien nodig;Combineren en integreren van databestanden tot één analysebestand, je controleer de datakwaliteit en beoordeelt de inhoud van datavariabelen; Zorgen voor generieke output van de modellen, onafhankelijk van de kanalen (website, intranet, apps) zodat dit geïntegreerd kan worden in andere informatiesystemen;Achtergrond opdracht Data speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving zo ook voor de IND. Door het steeds verdergaand digitaliseren van onze processen neemt het belang en de hoeveelheid van data toe. Dit vraagt dat we onze data goed onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen, oftewel een optimaal functionerend datamanagement die voorziet in betrouwbare data op de juiste plaats en tijd.
staffing groep
02-07-2021 00:00