Systeemeigenaar Zaakgericht werken (tactisch/strategisch)

Deze vacature valt onder het team Functioneel Beheer Generiek, wat verantwoordelijk is voor de applicaties die door de gehele gemeente worden gebruikt. Denk daarbij aan het inter- en intranet, het zaaksysteem en de applicatie die de calls voor de diverse servicedesks vastlegt.Het team ondersteunt gebruikers, beheert de geboden functionaliteiten en voert regie op de ontwikkeling aan de applicaties. Dit in opdrachtgeverschap van de proceseigenaren en in nauw overleg met de gebruikersorganisatie.He..
ictergezocht.nl
03-07-2021 08:13