Infra Monitoring Architect/Consultant

De (functionele) opzet en inrichting van Nagios XI voldoet niet meer aan de wensen en eisen. De opzet en inrichting van de huidige Nagios XI omgeving is niet in functionele termen beschreven en gedocumenteerd. Deze dient geactualiseerd te worden waarbij zoveel mogelijk zaken geautomatiseerd uitgerold worden. Tevens dient de oplossing geschikt gemaakt te worden voor de monitoring van SAAS en Cloud diensten (bij keten processen) zodat er een integrale monitoring oplossing ontstaat voor alle EUR IT diensten.De opdracht bestaat uit 2 fasen: Opstellen functioneel en technisch ontwerp Inrichten en operationaliseren nieuwe Nagios omgeving Achtergrond opdracht Binnen de unit Generic IT Services van onze klant wordt gebruikt gemaakt van de Nagios XI Enterprise software voor het (geautomatiseerd) bewaken van de actuele beschikbaarheid en goede werking van (ketens van) ICT infrastructuur hardware, software, services en applicaties (componenten). Momenteel ca. 1600 hosts en 1200 services. Met behulp van Nagios XI worden beheerders 24*7 geïnformeerd over verstoringen, kunnen beheerders zien welke component een verstoring heeft en welke keten(s) worden geraakt. Nagios is een onmisbare tool voor de dienst IT en in het bijzonder de unit Generic IT Services. 
staffing groep
05-07-2021 00:00