Senior Businessanalist GDA

Opdracht realisatie Generiek platform Document- en Archiefbeheer:De afdeling SSO CFD Informatiehuishouding (IHH) van de Belastingdienst ontwikkelt een (nieuw) Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer (GDA). Deze ontwikkeling vindt gezamenlijk plaats met de IV-organisatie (ICT), de gebruikersorganisatie en de business opdrachtgever (SSO CFD). De business opdrachtgever is op zoek naar een ervaren businessanalist die samen met product owner, de eindklant, IV en de informatiemanager de juiste specificaties opsteld voor het ontwikkelteam. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het:Aanhaken van primair proces partijen bij de GDA projecten;Richting geven aan de projectteam over de ontwikkelingen bij de afnemers;Afstemmen met businessarchitect en projectarchitect over het te volgen pad;Begeleiden business productowners;Afstemmen met gerelateerde organisatieonderdelen, projecten en programma’s;Zorgen voor scope-afbakening en risicobewaking;Bijdragen aan visie en ontwikkelrichting van het GDA.Profiel:Iemand die wil bijdragen aan belangrijke functionaliteit voor de Belastingdienst en Nederland;In staat is om flexibel te bewegen binnen een complexe organisatie;Vasthoudend, maar ook wendbaar is met het oog op de te realiseren doelen;Ervaring heeft met het werken binnen het krachtenspel van een politiek en ambtelijke omgevingAchtergrond opdrachtHet platform GDA wordt de komende jaren ontwikkeld om verder te voldoen aan wet- en regelgeving. Op dit moment wordt het eerstearchitectuurplateau gerealiseerd. GDA is een voorziening die de primaire processen van de Belastingdienst in staat stelt om informatieduurzaam op te slaan. Het is een doorontwikkeling van een bestaande voorziening, die diverse andere archiefvoorzieningen gaatvervangen. Voor de migratie van de informatie uit de andere archiefvoorzieningen naar het GDA, wordt een aanvullend project opgestart.Het GDA-project realiseert o.a. standaard koppelvlakken (services) voor het toevoegen en raadplegen van documenten. Deze koppelvlakkenzijn gebaseerd op een nieuw generiek metagegevensrefentiemodel. Onderdeel van het project is het neerzetten van nieuwe dienstverleningom gebruik te maken van GDA. Hierbij kan worden gedacht aan: aansluitvoorwaarden, dienstomschrijvingen, SLA’s, inrichten voortbrengingen gebruikersondersteuning. Het project GDA kent een combinatie van een projectmatige aanpak en agile werken. Dit vraagt de nodigeaanpassingen op de huidige manier van werken. De businessanalist levert een bijdrage aan deze ontwikkelingen.De Belastingdienst verbetert op meerdere vlakken haar dienstverlening. GDA heeft een directe relatie met meerdere programma’s enprojecten. Dit zorgt voor de nodige politieke en bestuurlijk aandacht en complexiteit in de besturing van het project. De ambitie is groot,net als de (politieke) urgentie.
staffing groep
05-07-2021 00:00