Commissioning Manager

AchtergrondCCS (Carbon Capture & Storage) is essentieel voor de Energietransitie. Naast duurzame elektriciteit en groen gas is opslag van CO2 gedurende de energie transitie nodig om aan onze klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Porthos is het eerste Nederlandse CCS-initiatief waarbij CO2 gaat worden opgeslagen in leeg geproduceerde gasvelden in de Noordzee. Het gebruiken van restwarmte van de industrie is een van de alternatieven die Nederland gaat helpen om van het aardgas af te gaan. WarmtelinQ is het grootste initiatief in Nederland om restwarmte met behulp van warm water naar woningen en bedrijven in West Nederland te brengen. Ben jij energiek en proactief en wil je er graag een rol in spelen om samen met je collega’s mee te werken aan de realisatie van deze innovatieve technieken? Als Commissioning Manager heb je hierin een cruciale rol. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het veilig en gestructureerd in bedrijf stellen en testen van de gehele keten van installaties. Hiervoor werkt jouw team nauw samen met de constructie teams en aangesloten klanten, vanaf ontwerp en start van de constructie activiteiten tot en met veilig automatisch bedrijf van de installaties. Porthos / WarmtelinQVoor meer info over Porthos: www.porthosco2.nlVoor meer info over WarmtelinQ: www.warmtelinq.nl Verantwoordelijkheden / werkzaamhedenJe bent verantwoordelijk voor het veilig, op tijd en binnen budget testen en in bedrijf stellen van de leidingen, procesinstallaties (on- en offshore), klantaansluitingen en besturingssystemen. Je belangrijkste taak is te zorgen dat de dagelijkse commissioningsactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met het door jou opgestelde commissioningsplan en de bijbehorende commissioningsplanning. Hiervoor stuur je een team van commissioning technici aan gedurende het gehele traject, van pre-commissioning tot en met volledig automatisch bedrijf van de installaties. Een hoog risicobewustzijn, duidelijke communicatie en het kunnen aansturen van een team in een dynamische en complexe omgeving zijn erg belangrijk. In de voorbereidende fase stel jij het commissioningsplan en de commissioningsplanning op en stem je het benodigde budget daarvoor af met de project- en constructie managers. Je zorgt ervoor dat alle voorbereidende activiteiten door het samengestelde commissioningteam kwalitatief en tijdig worden uitgevoerd. Je neemt deel aan de constructie voortgangsvergaderingen en informeert de Integratie manager over de voortgang van de voorbereidingen.  Tijdens de uitvoering van het commissioningproces coördineer jij de dagelijkse commissioningactiviteiten in samenwerking met de operations organisatie. Jij verzorgt de voortgangsrapportage en je bent proactief in het ondervangen van vertragingen en problemen tijdens de constructie en commissioning. Je borgt de correcte afhandeling van wijzigingen tijdens de commissioning, of het nu gaat om technische vragen of non-conformance rapporten (NCR's). Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de As Built situatie van de installaties onder commissioning. Je beheert de master punch list en beoordeelt de status van de mechanical completion bij overdracht van constructie naar commissioning. Je zorgt ervoor dat er steeds up-to-date informatie beschikbaar is over de status van de commissioning in het veld. Er zal gebruik worden gemaakt van een softwaretool waarin alle proces- en commissioningdata wordt beheerd en gemonitord als onderdeel van het QAQC-systeem. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze tool goed wordt ingericht, toegepast en bijgehouden. Tijdens het gehele commissioningproces ben je mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokken installaties die onder commissioning zijn. Hiervoor wordt van jou verwacht dat je een volwassen houding hebt m.b.t. veiligheid in de brede zin. Hiervoor participeer je in veiligheidsrondes en ben je niet bang om een gesprek aan te gaan over onveilige situaties. In het werkvergunningen proces treed je op als operationeel beheerder voor de overgedragen systemen en zorg je er voor dat er steeds een actueel overzicht aanwezig is van die overgedragen systemen. Bij kritische commissioning activiteiten organiseer jij de benodigde toolboxen en kick-offs.         Tijdens het commissioningproces bereid jij het integrale as-built documentatiepakket voor de overdracht aan operations voor. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de HSE-aspecten tijdens de commissioningsfase van het project en grijpt in wanneer dit nodig is. Je rapporteert aan de Integratie manager.
staffing groep
06-07-2021 00:00