Coördinator Informatie Beveiliging en Privacy (IB&P)

UWV is momenteel bezig de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te implementeren met als doel om per 1 januari 2022 een in-control statement te kunnen afgeven. Daarvoor hebben wij extra capaciteit nodig in het team Informatiebeveiliging & Privacy. Voor de divisie Uitkeren is de aansturing en implementatie belegd bij IV Office. In dit domein valt oa het team Informatie Beveiliging & Privacy (IB&P). Vanuit IB&P, onder de aanvoering van de Business Security Officer (BSO) zal de implementatie van BIO voor geheel Uitkeren gecoördineerd worden. Nu zijn wij op zoek naar een senior IB&P coördinator die de BSO en het team IB&P ondersteunt met oa als doel een in control statement halen voor divisie Uitkeren.De senior IB&P coördinator wordt gevraagd risico-analyses uit te voeren en de bijbehorende risico's op te leveren inclusief de te nemen maatregelen. Tevens dient er een inventarisatie gemaakt moeten worden van de bedrijfsprocessen met de bijbehorende bedrijfsmiddelen en de qualificaties ervan (primair danwel ondersteunend).ervan (primair danwel ondersteunend). Coördinator zal ook issues komende uit de BIO ten laste van het team IB&P moeten oppakken, duiden, oplossen of mitigeren. Coördinator zal daarnaast hand- & spandiensten oppakken die gevraagd worden door BSO en ter ondersteuning van het team.Aangezien wij op zoek zijn naar een senior coordinator verachten wij dat door kennis en ervaring deze persoon snel inzetbaar is, kennis kan delen met medior en junior medewerkers en vanuit zijn/haar expertise meedenkt in verbetervoorstellen.Resultaat: Verantwoordelijk voor, in gezamenlijkheid met de BSO/ team IB&P, het voorbereiden, begeleiden en uiteindelijk een in control statement voor divisie Uitkeren. 
staffing groep
06-07-2021 00:00