Devops Solution Engineer MIH

De werkzaamheden uit het beheren, implementeren, monitoren en verbeteren van de solution: Master Information Hub. Achtergrond opdracht:De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Basis Voorziening (GBS) in het team Gegevensontsluiting (GO) Het team GO bestaat uit 40 medewerkers verdeeld over diverse scrum teams die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. Deze gebieden zijn Data Integratie, MDM-Services en API Management. De nadruk van het werk binnen deze inzetvraag ligt op het operations deel. De werkzaamheden bestaan vooral uit het beheren, implementeren, monitoren en verbeteren van de solution: Master Information Hub. Bij GO ontsluiten we verschillende soorten gegevensbronnen van binnen en buiten de Belastingdienst Deze gegevens stellen wij beschikbaar aan afnemers zoals:Df&A voor data-analyse doeleindenMijn.Overheid.nlMijn.Belastingdienst.Aangiftecampagnes• FIOD We werken o.a. met de producten; IBM InfoSphere Information Server op Linux en IBM MDM op IPAS.Ook maken we gebruik van tools zoals Ansible, Robot Framework, Jenkins en Open Shift voor test en uitrol.
staffing groep
06-07-2021 00:00