Expert ontwerp

Voor de IBS Loonheffingen zijn we op zoek naar een 'Expert ontwerp (S12)' die zorgt voor de met name technische afstemming tussen architecten en het ontwikkelteam. Naast je technische kennis beschik je over ruime ervaring met agile werken, ben je analytisch sterk en kan je hoofd van bijzaken onderscheiden. Je coacht andere ontwikkelaars in je team en staat in nauw contact met overige ontwerpers, architecten en productowner over de te realiseren functionaliteit. Je schakelt snel tussen verschillende complexe vraagstukken, komt met verbetervoorstellen en legt daarvoor makkelijk contacten. Je functioneert daarvoor aantoonbaar op WO denkniveau. Je hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen van coderingsrichtlijnen en kunt infrastructurele en technische aanpassingen in het IT-landschap bedenken, vastleggen en realiseren. Je beheerst de nederlandse taal.Achtergrond opdrachtBinnen de IBS wordt gewerkt aan verschillende trajecten, waaronder de vernieuwing WerkGeversAdministratie (vWGA) waarvoor je komt te werken. Dit agile traject loopt door tot begin 2023 en kenmerkt zich door meerdere externe koppelvlakken en afhankelijkheden. De huidige, verouderde WGA applicatie (Cool:Gen) wordt via een vijftal plateaus gerationaliseerd naar een Java/Angular applicatie op DB2 op het Z/OS platform met behulp van webservices. De ontwikkeling en gefaseerde in productiename mag de huidige werking van de WGA niet verstoren, dit vereist tijdige en goede afstemming met de raakvlakken.
staffing groep
06-07-2021 00:00