Projectleider Informatiebeveiliging

De opdracht voor Centrale Regie op de Certificaten bevat de volgende werkzaamheden:Afstemmen planning inrichting certificaten vanuit IB meerjarenplan;Inzichtelijk maken welke certificaten in omloop zijn met status;Bepalen of deze conform beleid zijn en deze uniform stellen;Een methode opzetten (algemeen sleutelhuis met sleutelplannen) om dit centraal inzichtelijk te maken;Toevoegen van Subscribers binnen de Digicert – Quo Vadis tooling waardoor IB in de controlerende rol als CA komt;Zorg dragen voor aansluiting op de digitale Portal van digidentity of een andere (tweede leverancier);Zorgen dat cerificatenbeheer eenduidig geadministreerd kan worden;Controleerbaar maken van status (bv middels SIEM); Achtergrond opdracht: Binnen de IND worden diverse certificaten gebruikt voor diverse systemen, (keten)koppelingen en webservices. Het gebruik van SSL/TLS certificaten voor encryptie bij het verzenden van informatie tussen gebruikers, websites en systemen is een belangrijke pijler in de informatiebeveiliging binnen de IND. De coördinatie en het beheer van de verschillende certificaten – zoals PKIO public/private, RSA sleutels; Luna en ook OTA Root; self signed, maar ook Terminal certificaten – is momenteel actief in beweging, maar een centrale regie ontbreekt. Om op korte termijn grip te krijgen op het (verander)proces en de verdere inrichting van de taken en rollen ten aanzien van de certificaten, is het van groot belang dat er voorlopig een centrale regie gevoerd wordt, via een daarvoor aan te stellen projectleider.
staffing groep
06-07-2021 00:00