Technisch Projectleider

Coördineren en uitvoeren van wijzigingen, inbeheername, inregelen monitoring en documentatie.Meedenken en oplossingen aandragen bij gecompliceerde implementatie vraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden.Het aanleveren van offerte-input en het maken van Risico en Impact analyses.Zorgen voor het uitzetten van de werkzaamheden bij specialistische teams en sturen op de nakoming van planning en afspraken.Contacten met de andere teams en afdelingen, maar ook met de klant of opdrachtgever onderhouden. Het ondersteunen van projecten bij de uitvoering van hiervan.Achtergrond opdracht:Als technisch coordinator in het transitie projectteam ''Spoor Techniek'', vorm je de cruciale schakel tussen het project, de klant en de specialisten binnen SSC-ICT voor rationalisatie-, migratie- en LCM-projecten. Deze omvatten het merendeel van het werk. Je bent in staat om de werkzaamheden te coördineren, structureren en uit te zetten binnen het Change Management proces. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf binnenkomst van het verzoek tot aan de in beheername van de wijziging, geregeld moeten zijn. Hierbij onderhoud je ook contact met projectmanagement en klant over de voortgang en implementatie van de wijzigingen. Je neemt deel aan een project en je voert je werkzaamheden uit in samenspraak met de projectleider en de specialisten van de verschillende afdelingen. Je kom tot oplossingsrichtingen, afstemming over de planning en je stuurt op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te behouden en functioneel aan te sturen cq af te stemmen.
staffing groep
06-07-2021 00:00