Tester

Bij IBS Loonheffing, voor vPGA, zoeken we een ervaren Tester / Agile Test (Automation) Engineer met uitgebreide kennis van en ervaring met testautomatisering en Robot Framework. We zijn op zoek naar een energieke collega die vanuit zijn of haar kennis en ervaring hier een bijdrage aan kan leveren. Ben je in staat om in een Agile/Scrum team de testautomatisering in Robot Framework zo in te richten dat kwaliteit van de gebouwde software snel en eenduidig aangetoond wordt, dan zijn wij op zoek naar jou. Daarnaast voer je de dagelijkse werkzaamheden van een tester uit, alshet ondersteunen bij unit- en integratietestenhet opstellen van testontwerpenhet opmaken van testscenario's, het analyseren en reproduceren van bevindingen, beoordelen of bevindingen zijn opgelost. uitvoeren van geautomatiseerde (Robot Framework) testen het analyseren van Splunk log (fout)meldingenAchtergrond opdracht:De keten PGA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de processen geen Privé Gebruik Auto (PGA) en Uitsluitend Zakelijk Gebruik Auto (UZGB). De huidige Lotus Notes PGA applicatie is technisch verouderd en zal worden herbouwd met behulp van JAVA/Angular.Binnen Loonheffing werken we volgens de principes van SAFe, Agile en Scrum.In multidisciplinaire teams waarin software wordt ontwikkeld betekent dit dat een team gezamenlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de te leveren software. Algemene Taken van een teamlid in een multidisciplinair team zijn:Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items. Je draagt bij aan het plannen van iteraties. Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden. Je neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en events. Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken. Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega’s binnen het multidisciplinaire team.
staffing groep
06-07-2021 00:00