Senior Product Owner Sourcing

Als Senior Product Owner Sourcing maak je onderdeel uit van Strategisch Resource Management en rapporteer je aan de Manager Sourcing. De Product Owner Sourcing is budgetverantwoordelijk en beslissingsbevoegd bij het realiseren van de in het plan vastgestelde doelstellingen en eisen.De aanbestedings- en/of contractimplementatietrajecten worden uitgevoerd in een dynamische en veranderende omgeving. De te realiseren aanbestedings- en/of contractimplementatietrajecten zijn veelal (minder) complexe (deel) trajecten met een verandercomponent, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe, innovatieve aanpak. Bij de uitvoering van het traject zijn meerdere disciplines betrokken. De Product Owner Sourcing vertaalt evaluaties naar verbetervoorstellen ten aanzien van de werkmethoden en processen en adviseert hierover aan het managementHet samenbrengen van relevante partijen en stakeholders en het, zowel vanuit inhoud als proces, regie voeren op complexe trajecten om op de juiste wijze de markt voor materialen en diensten te contracteren. Het uiteindelijke resultaat zijn geïmplementeerde contracten (Inkoop, strategisch resource management (SRM).Wat ga je doen?Je bent resultaatverantwoordelijk voor alle deliverables van de multidisciplinaire teams (MDTs), o.a. voor de aanbestedingskalender, sourcingplan, integraal Materialen en Diensten plan (integraliteit bewaken met ontwerp productiestraten);Als Senior PO Sourcing ben je verantwoordelijk voor de meest complexe aanbesteding- en contract implementatietrajecten;Je vertaalt de integrale strategische MD plannen door naar sourcingplannen en voert regie op de uitvoering van (complexe) aanbestedingstrajecten;Je stuurt het multidisciplinaire team functioneel aan waarbij alle competenties van alle leden worden benut en een optimale samenwerking gerealiseerd wordt tussen verschillende disciplines;Je onderzoekt, analyseert en beoordeelt aanvragen voor aanbestedings- en/of contractimplementatietrajecten en stelt in samenspraak met de opdrachtgever(s) de scope en formulering van de opdracht vast;Je overlegt met en draagt zorg voor goedkeuring, draagvlak en verwachtingsmanagement ten aanzien van het ontwikkelde plan bij alle relevante stakeholders.Je voorziet alle stakeholders tijdig van de benodigde informatie ten aanzien van het aanbestedings- en/of contractimplementatietraject, waaronder voortgangsrapportages;Je evalueert de uitvoering van het aanbestedingstraject, levert een bijdrage aan het verbeteren en vernieuwen van de werkmethoden en processen en neemt hiervoor deel aan werkgroepen;Je bereidt besluitvormingstrajecten binnen het eigen aandachtsgebied voor en voert deze uit;Je draagt zorg voor een juiste wijze van contracteren van externe partners om de doelstellingen van SRM te behalen;Je begeleidt functioneel (junior, medior) collega’s binnen de afdeling en het MD team op het vakgebied.
staffing groep
07-07-2021 00:00