Software Engineer ICT

Het huidige ICT team Aansluitketen bestaat uit het Storyteam en het DevOps team. Beide teams werken via de Agile methodiek. Het DevOps team bestaat uit circa 15 teamleden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren, testen, en beheren van wijzigingen m.b.t. het vernieuwen en/of verbeteren van de huidige Aansluitketen. Binnen de huidige ICT Aansluitketen ben je, samen met de andere software engineers, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de gewenste wijzigingen binnen de volledige keten. Zo zorg je in samenwerking met de informatie analisten en testers tijdens prefinement en refinement sessies voor de correcte invulling van de userstories. Nadat deze userstories zijn gepokerd door het volledige team, zul je als software engineer de realisatie binnen het DevOps team voor je rekening nemen. Hierbij acteer je ook als schakel richting de testers om hen tijdig mee te nemen in de nieuwe/aangepaste functionaliteiten om op deze manier een soepele overdracht te faciliteren. Indien er bevindingen worden gelogd tijdens het testen, ben je als software engineer verantwoordelijk voor het oplossen hiervan.AfdelingHet bedrijfsonderdeel ICT van de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een effectieve en efficiënte informatievoorziening. Binnen het ICT domein Primaire Ketens vallen de ketens Aanleg Primaire Infrastructuur, Onderhoud & Storingen en Standaard Aansluitingen. Je komt te werken binnen het team Standaard Aansluitketen, een team met circa 25 collega's die dagelijks verantwoordelijk zijn voor het beheren van de huidige keten en het vernieuwen van de toekomstige. In deze keten worden in een nationaal afgestemd proces aanvragen door klanten en intern gedreven werkzaamheden vergaand geautomatiseerd afgehandeld. Een complexe keten met zowel in- als externe klanten en samenwerkingsverbanden.Ontwikkelingen binnen ICTDe ambitie 'verrassend goed voor de klanten' vertaalt zich voor ICT naar ketenintegratie, waarin de primaire processen zo zijn georganiseerd dat zo min mogelijk taken nog door menselijke actoren uitgevoerd moeten worden. De focus voor de komende jaren is het steeds meer standaardisatie en uniformering van nationale processen. Samen met andere netbeheerders en aannemers wordt een meer flexibel en ketengericht applicatielandschap gerealiseerd. Daarnaast heeft ICT de overgang naar de Cloud omgeving gerealiseerd en is zij momenteel bezig met de overgang naar nieuwe technologie voor de ICT ondersteuning, waardoor het volledige applicatielandschap wordt gewijzigd en de primaire ketenprocessen opnieuw worden ingericht.
staffing groep
07-07-2021 00:00