Bouwkundig projectleider a.i.

Bouwkundige expertise en implementatie capaciteiten Bouwkundige expertise zal worden ingezet voor:Het uitwerken van beleid/kaders voor het toepassen van zonnepanelen (PV) bij nieuwbouw van transportstations.Project voor standaardisatie van bouwkundige stations; standaard bouwconcept en modulair bouwen. Implementatie capaciteit zal worden ingezet voor:Het implementeren van beleid/kaders voor het toepassen van PV bij nieuwbouw van transportstations bij de ontwerp- en realisatieafdelingen. Werkzaamheden t.b.v. beleid / kaders zonnepanelen bij nieuwbouwOriënteren organisatie (kennismaking, inlezen)Opstellen en toetsen randvoorwaarden en contextOpstellen beleid toepassen PV bij nieuwbouwWanneer wel/niet?Integrale overweging groen/blauw/grijsReguleringBusiness case (Total Cost of Ownership)SubsidieaanvragenConfiguratie en aansluiting(Huidig) inkoopcontractBesluitvormingstrajectGoedkeuring door Assetmanagement (AM review)ImplementatieManagement Of Change-proces (MOC)PilotprojectEvaluatie Werkzaamheden t.b.v. standaardisatie bouwkundige stationsOriënteren organisatie (kennismaking, inlezen)Inventarisatie van reeds beschreven kaders en beleidFunctionaliteitBouwfysicaVeiligheidBeveiligingEtc.Aanvullen ontbrekende kaders en beleidBesluitvorming van te volgen kaders en/of beleid, schrijven van voorstellenVastleggen/documenteren van gekozen kaders en beleidBesluitvormingstrajectGoedkeuring door Assetmanagement (AM review)ImplementatieMOC-procesEvaluatie 
staffing groep
22-07-2021 00:00