Operationeel Manager Functioneel Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap een vacature voor de functie van Operationeel Manager FGR: Operationeel Manager S13 voor het team Functioneel Beheer. Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de co..
ictergezocht.nl
22-07-2021 08:24