Programmamanager Inrichting toezichtstaak salderingsregeling, Amersfoort