Software architect

Senior Software Architect in CJIB binnen diverse projecten voor verschillende producten/systemen die met name gaan over het betalingsverkeer in het domein Generieke dienstverlening bedrijfsprocessen. Projecten zijn o.a. Clustering Rijks Incasso, Innen & Incasso en Beheer & Onderhoud. Het betreft nieuwe functionaliteit of aanpassingen in bestaande informatiesystemen, m.n. Oracle eBS maar ook zij het in mindere mate het technische domein Oracle DesDev en Java 7/8. De opdracht zal worden uitgevoerd in een Agile omgeving over meerdere devops teams en er wordt dan ook verwacht van de kandidaat dat hij of zij in meerdere DevOps rollen, in meer of mindere mate maar in ieder geval als software ontwikkelaar, inzetbaar is.De Software Architect zorgt voor tijdige uitwerking van oplossingen die passen binnen de CJIB architectuur en ontwikkelrichtlijnen. Daarnaast helpt deze bij het toekomst vast maken en houden van de architectuur en richtlijnen.1. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ontwikkelde applicaties.2. Ontwerpen van applicaties onder architectuur en begeleiden van de ontwikkeling van applicaties resulterend in een Project Start Document en een Software Architectuur Document.3. Adviseren over de implicaties van functionele en non-functionele specificaties op de software architectuur en projectuitvoering.4. Ontwikkelen en toepassen van methodieken, best practices & design patterns.5. Zorgen voor up-to-date vakinhoudelijke kennis.6. Uitvoeren en begeleiden van Proof of Concepts.7. Formuleren van voorstellen en (UML) modellen voor de inrichting van software-, applicatie organisatieprocessen en/of informatievoorziening en creëren van draagvlak daarvoor.8. Inzicht geven aan hoe nieuwe technologieën uit de markt ingezet kunnen worden
staffing groep
22-07-2021 00:00