Business consultant

De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren. Doel van de functie:Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting 
staffing groep
24-08-2021 00:00