Regioplanner Zuid (OLZ)

Twee planners zijn samen verantwoordelijk voor een optimale planning van de werkzaamheden binnen de regio OLZ. Een spilfunctie voor ons team van zo’n 25 man. Ook als beheerder van het magazijn is de planner een belangrijke speler voor het team. Je plant onder andere afspraken, bestelt materiaal en maakt deze beschikbaar voor de technici. Gezamenlijk met je collega regioplanner zorg je voor de uitgifte, inname en keuringen van gereedschappen.Wat ga je doen?Als Regioplanner ben jij als het ware de smeerolie van de regio OLZ. Door de onderhoudswerkzaamheden van de ongeveer 25 technici in de regio te plannen zorg jij voor de optimale inzet van de beschikbare capaciteit binnen de regio. Je doel is om elk jaar 100% uitvoering van de planning te realiseren. Hier ben je ook resultaatverantwoordelijk voor.Naast je werk in de regio draag je ook bij aan het optimaliseren van de functie van regioplanner. Je schakelt gemakkelijk met andere regio’s en de landelijke capaciteitsplanners om op landelijk niveau de capaciteit te managen.Tevens heb je een belangrijke ondersteunende logistieke rol bij de operationele activiteiten van de gebiedsorganisatie: Je plaatst bestellingen in ARIBA en SAP voor materialen, gereedschappen en bedrijfsmiddelen en beheert de juiste voorraadhoogte daarvan;Je verzorgt en bewaakt de uitgifte en inname van materiaal en materieel en faciliteert daarmee een optimale beschikbaarheid; Je beheert en bewaakt PBM’s, gereedschap, technische apparatuur en veiligheidsmiddelen die periodiek gekeurd moeten worden, stuurt externe firma’s aan die keuringen verrichten en zorgt voor reparatie of vervanging bij geconstateerde defecten.In alle bovenstaande activiteiten heb jij een proactieve rol. Je doet gevraagd en ongevraagd voorstellen voor verbeteringen, en werkt vooral samen met de gebiedstechnici, planners en collega’s LA aan een effectief en efficiënt logistiek proces.Over de afdelingBinnen de opdrachtgever is de afdeling Operations verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gastransportsysteem van de opdrachtgever. Je werkt als planner voor een regio. In een regio zijn twee gebieden vertegenwoordigd en bestaan de teams uit technici met een eigen specialisme: WTB, E&I, KB en TVGM. In een regio werken daarnaast twee Coördinatoren Operationeel en Projecten (COP) en een Regiomanager.
staffing groep
25-08-2021 00:00