Strategic Buyer

De afdeling inkoop van Aspen Oss is verantwoordelijk voor alle tactische en strategische inkoopactiviteiten. De afdeling valt onder de unit Supply Chain Management welke vertegenwoordigd is in het Site Leadership team. De afdeling inkoop is opgesplitst in twee onderdelen te weten Productie Planning en Supply van grondstoffen (directe materialen) en het deel dat de inkoop van indirecte materialen leidt. Het deel productie planning en supply voorziet tevens in operationele activiteiten rondom proces en purchase orders.Werkzaamheden:Begrijpt de interne business en de externe toeleveringsmarkt en adviseert en realiseert een grote mate van overlap in deze twee werelden teneinde zekerheid van levering en competitieve positie te borgen. Opgestelde Category plan wordt door de business gedragen en met hen uitgevoerd om budget en marge doelstellingen te realiseren.Kent de toeleveringsmarkt en analyseert m.b.v. tenders of benchmarks de relevante categorieën.Voert sourcing strategieën projectmatig uit van ideevorming tot en met implementatie. De strategieën passen bij zowel Aspen lokale doelstellingen alsmede Aspen corporateOntwikkelt en onderhoudt een stabiel supply/supplier netwerk om toeleveringsrisico’s te minimaliseren.Draagt actief bij aan het realiseren van besparingen alsmede margedoelstellingen middels nieuwe processen en inkoopcontracten. Varieert en combineert tussen besparingen, contractcondities en werkkapitaal.Voert afdeling overstijgende projecten zelfstandig uit en ziet manager als sparringpartner.Leidt projecten tot een succesvol eindeIs voorbeeld voor Strategic Buyer en begeleidt teamgenoten naar een hoger niveau.Regiseert Category Councils van zijn/haar portfolioNeemt waar binnen team bij afwezigheid en/of vakanties van collega’s.
staffing groep
25-08-2021 00:00