Solution Architect

Werkzaamheden betreffen op architectuur- en ontwerp-niveau uitvoeren van onderzoeken, impactanalyses, houtskoolschetsen en POCs, zodat deze kunnen worden opgenomen als scenario's in Businesscases, die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd aan bestuurders. Na besluitvorming dient een gekozen scenario verder uitgewerkt te worden naar werkpakketen in een globaal ontwerp en worden de werkzaamheden verder voorbereid. Als solution architect breng jij de business en IT bij elkaar. Je vertaalt de businessvraag naar effecten op het bedrijfsproces en het IV -landschap en legt dit vast. Je draagt bij aan het opstellen van impactanalyses en businesscases, door oplossingsrichtingen te geven en inschattingen van de omvang te maken. Je werkt architectuur-modellen uit en deelt je kennis en ervarin. Dit alles doe je binnen de kaders van de concern- en domeinarchitectuur. Vanaf begin 2021 kan worden meegewerkt aan de invulling van business-case-scenario's. Daarvoor wil ik graag tijdelijk solutionarchitecten aantrekken, die onder andere ervaring hebben met aanschaf en vervanging van aangekochte producten en bekend zijn met Organiatie -en Personeel/HR-processen. De werkzaamheden hebben raakvlakken met volgende profielen uit kwalitateitsraamwerk:1.1.1 Informatiearchitectuur1.1.2 Functioneel Ontwerp / Startarchitectuur1.1.3 Applicatiearchitectuur1.1.5 Systeem Architectuur1.1.6 Enterprise Architectuur De activiteiten van deze opdracht vinden primair plaats in het Organisatie en Personeel-domein welke zich tot doelt stelt volgende processen te ondersteunen:Instroom van nieuw personeelOntwikkeling en mobiliteit van personeelVitaal, veilig en gezond werkenOrganisatie ontwikkeling en -implementatie   Achtergrond opdrachtIBS Bedrijfsvoering(BV) is verantwoordelijk voor ontwikkeling, beheer, exploitatie van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. Voor deze opdracht ligt de primaire focus op ondersteuning van de Personeelsprocessen, zoals werving en selectie, ontwikkeling/leren, assessments , arbo, tijdwerkregistratie, workflow en BI. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door informatiemanagementafdeling van de O&P-organisatie, in nauwe samenwerking het IT-team Personeel, dat de actuele software systemen beheert. De systemen die worden onderhouden en geïmplementeerd zijn deels eigen ontwikkeling, maar veelal extern ingekochte producten.Tevens wordt steeds meer gebruik gemaakt van Rijksbrede ontwikkelingen waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van aangekochte en ontwikkelde producten. De keten waarin je komt te werken is stappen aan het zetten naar agile werken.
staffing groep
27-08-2021 00:00