Senior IT Support Engineer

Als Senior IT Support Engineer weet je wat het betekent om een gebruiker snel en correct te helpen. Je voelt je “end-to-end” eigenaar van alle incidenten en serviceverzoeken en heb je een mentaliteit om al het herhalende werk waar mogelijk te automatiseren. Met jouw innovatieve mindset blijf je het proces verbeteren, ondersteunen en automatiseren. Want bij Exact kunnen jouw technische skills leiden tot de mooiste innovaties. En waar je carrière eindigt? Dat heb je zelf in de hand. De doorgr..
ictergezocht.nl
13-09-2021 15:39