Tester

Testautomatisering: Kennis van tpooling: Cucumber en Robot Framework, Testmanagement: Testen professional, Tmap Next advanced, ISTQB advanced, Testorganisatie en uitvoering:T Map Next FoudationGecertificeerd scrummasterMinimaal 7 jaar ervaring met testen (JAVA + Cobol): Opstellen van fysieke en logische testgevallen, opzetten van testscenario's, uitvoeren van functionele testen, op basis van ontwerpspecificaties testen van applicatietaken,het maken van een testplan en testrapportages, Het maken ..
ictergezocht.nl
25-09-2021 07:19