Systeembeheerder procesautomatisering

Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk. Hier vind je onze zuiveringen, gemalen, stuwen, hevels en rioolgemalen. Met deze assets werken we aan schoon en voldoende water. En zorgen we dat mensen in veiligheid kunnen leven. Die assets werken niet vanzelf. Met procesautomatisering zorgen we dat ze doen wat ze moeten doen.Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad is voor het team Planmatig Beheer op zoek naar ..
ictergezocht.nl
01-10-2021 12:46