Capacity management

Als Capacity Manager ben jij verantwoordelijk voor het vinden van de optimale balans op de korte en langere termijn tussen klantvraag en beschikbare infrastructuur capaciteit. Een complex en dynamisch speelveld, waarbij jij aan de basis staat van de capaciteitsbeslissingen. Een intensieve samenwerking met alle relevante stakeholders is in deze rol van groot belang.Je kan je voorstellen dat er continu verbeterde of nieuwe systemen en applicaties moeten worden geïmplementeerd.Maar wat voor effect..
ictergezocht.nl
11-10-2021 17:07