Senior ontwerper

Jij wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer binnen het IT-landschap van Defensie. Je werkt hierbij binnen een complexe technische ICT- architectuur. Met jouw kennis en kunde automatiseer en verbeter je het beheer van de Defensie omgevingen.Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en data oplossingen binnen een onpremise IT landschap, in het bijzonder hosting van back-end specifieke software oplossingen. Werkzaamheden:1 Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;het opstellen van (inrichtings)documentatie;het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;het opstellen van quality certificeringen.2 Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:het opstellen van een impactanalyse;het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).3 Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:het bouwen van componenten;het aanpassen van bestaande componenten;het opstellen van testscenario's;het uitvoeren van testscenario's;het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.  Achtergrond opdracht Voor de afdeling IT Toepassingen zijn wij op zoek naar een enthousiaste Senior ontwerper die het team komt versterken. De komende jaren staan we voor uitdagingen als het bieden van hoge beschikbaarheid, en nog betere beveiliging Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 
staffing groep
19-04-2022 00:00