Analist

De kandidaat moet er rekening mee houden dat in verband met de coronamaatregelen hoofdzakelijk thuis wordt gewerkt. Indien de maatregelen het toelasten wordt er één tot twee dagen op de hoofdstandplaats gewerkt. En mogelijk incidenteel elders. Extra standplaatsen zullen incidenteel bezocht worden in het kader van contact met collega's, team of interne klanten. Max. 1xmnd. gemid.Wij zoeken een analist die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.De gezochte analist/ontwerper zal onder meer de volgende werkzaamheden moeten verrichten:Het uitvoeren van IV-gerelateerde analyses in relatie tot de werkprocessen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving of beleidHet opleveren van een procesmodel voor de inrichting van de IVHet in kaart brengen van requirements voor wijzigings-eisen of -wensenHet vertalen van wensen en eisen naar functionele ontwerpenMeedenken over verwezenlijkbare oplossingen binnen het concept van de applicatie of applicatie-keten Meedraien met een DEVOPS-teamAchtergrond opdrachtAan het meststoffenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft RVO uitvoering. Ook de sector en de NVWA spelen hierin een rol. Daarnaast is ook onderdeel van de analyse en ontwerpwerkzaamheden, in het kader van deze aanvraag, de implementatie van het beleid rondom het 7e actieprogramma. Op basis van de Nitraatrichtlijn is Nederland verplicht een actieprogramma op te stellen. Dit bevat maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen. De analist zal gaan meeschrijven aan zgn. one-pagers om de eisen en wensen vanuit het programma scherp te krijgen en te laten prioriteren. Daarnaast zal de analist ook meedraaien met een DEVOPS-team en zal een actieve bijdrage leveren aan het schrijven van requirements en het opzetten van functionele ontwerpen.
staffing groep
20-04-2022 00:00