Inzetbaarheidscoach

Als inzetbaarheidscoach verricht je jouw werkzaamheden in samenwerking met en voor het management van de directies van de IND en de HR adviseurs. Daarnaast ondersteun/begeleid je de medewerkers van bij hun verzuimtraject en help je de manager te zorgen voor een juiste uitvoering van wet Poortwachter. Je legt verantwoording af aan de tactisch manager HR.In de rol van inzetbaarheidscoach wordt van jou verwacht dat je voor complexe, langdurige verzuimcases:het administratieve proces van middellang- en langdurig verzuim van de manager ondersteunt, bewaakt en hierbij wet Poortwachter nauwgezet volgt;bij de (formele) gesprekken tussen manager en medewerker aanwezig bent en verslaglegging verzorgt of - indien beter passend - deze gesprekken zelf voert met de medewerker;advies kan geven om de juiste expertise voor het herstel van de medewerker in te zetten.Daarnaast heb je een signalerende rol heeft richting HR (account)adviseurs, managers en MT IND als bijvoorbeeld kort verzuim oploopt, of niet voldaan wordt aan de regelgeving van wet Poortwachter en maakt dit bespreekbaar.Ook zet je een deel van je tijd in om – in samenwerking met IND Academie en UBR – kennis en vaardigheden bij het lijnmanagement van de IND te vergroten, om hun rol in de wet verbetering Poortwachter als casemanager beter in te vullen. Zowel de ‘harde’ kant, het goed op orde krijgen en houden van het dossier, als op de ‘zachte’ kant, goed en constructief contact onderhouden met de uitgevallen medewerker.Je garandeert vertrouwelijkheid in het kader van de AVG.
staffing groep
20-04-2022 00:00