Consultant Portfoliomanagement / Business Planning

Samen met het portfoliomanagementteam ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van het totale investeringsportfolio en de keuzes die we maken over onderhoud, vervanging en uitbreiding van onze netten. Met de inzichten die jij haalt uit de prognose van de totale hoeveelheid te verzetten werk in onze netten, de realisatiecijfers en de beschikbare resources geef je advies over de prioritering van het werkpakket zodat de doelen behaald worden.Dit betekent onder andere:Het samenstellen van het investerings-portfolio voor de komende 10 jaar waarmee de (maatschappelijke) doelstellingen behaald worden;Het samenstellen van het werkpakket voor de komen 8 kwartalen en dit afstemmen met de realisatieketens, management en de directie;Het inzichtelijk maken in hoeverre we onze doelstellingen behalen, het juiste werk verrichten en beschikbare resources optimaal inzetten;Overzicht houden op de ontwikkelingen binnen het investeringsportfolio en met verbetervoorstellen komen om onze energienetten beter te benutten en processen te verbeteren.Je werkt hierin nauw samen met collega’s van verschillende teams die verantwoordelijk zijn voor het voorspellen van de klantvraag, het opstellen van investeringsvoorstellen en het plannen van personeel, materiaal en de productie.
staffing groep
21-04-2022 00:00