IAM Consultant

Voor de divisie Vertrouwelijke Informatie zijn we op zoek naar een beheerder Identity and Acces Management (IAM).Als beheerder ben jij verantwoordelijk voor de werking van de op NetIQ gebaseerde IAM-omgeving. Naast het dagelijkse beheer zoals monitoring, het uitvoeren van periodieke controles, het oplossen van incidenten, het ondersteunen van eindgebruikers en het installeren van patches en upgrades, wordt er ook van jou gevraagd dat je mee kan denken over wijzigingen aan ons IAM-landschap en deze ook zelf kunt uitvoeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld wijzigingen aan drivers, process request definitions, rapporten, het RBAC-model en de IDP configuratie. Er wordt van je verwacht dat je met voorstellen voor verbeteringen komt en dat je dat helder en duidelijk op papier kunt vastleggen. Het is vanzelfsprekend dat je in staat bent met gebruikers te communiceren over ICT-gerelateerde zaken. Heel belangrijk bij dit alles is de veiligheid van de gegevens en de beschikbaarheid van de systemen.Achtergrond opdracht´╗┐DICTU is oa leverancier van infrastructurele beheer- en nieuwbouw dienstverlening. Voor het rekencentrum gelden zeer hoge eisen m.b.t. beschikbaarheid en veiligheid. De beveiligingseisen die van toepassing zijn gaan uit boven departementaal vertrouwelijk. Een screening AIVD-B screening kan op een later moment van toepassing worden.
staffing groep
21-04-2022 00:00