Senior Netwerk Engineer

Als Senior Netwerk Engineer ben je samen met het team verantwoordelijk voor de technische kwaliteit en het onderhoud van de gehele netwerkinfrastructuur. Je valideert en initieert wijzigingsverzoeken en bewaakt vanuit een technisch perspectief of deze conform de gedefinieerde architectuur zijn.Je bent betrokken bij de projectmatige implementatie, uitbouw en documentatie van de infrastructuur en gewend te werken volgens ITIL procedures.Je kunt in de Engelse en de Nederlandse taal samenwerken met leveranciers om te zoeken naar oplossingen voor nieuwe functionaliteit en complexe problemen. Naast het zelfstandig uitvoeren van deze taken ben je communicatief vaardig en in staat overdracht te doen naar de groep netwerkbeheerders.Op basis van expertise en professionaliteit formuleer je inrichtingsspecificaties ten behoeve van verbeteringen van en aanpassingen aan het netwerk. Samen met de andere domeinen en afdelingen lever je een bijdrage aan omgevingen van groot maatschappelijk belang. Informatiebeveiliging by design is hier essentieel.Je werkt samen met de domein/solution architect, en borgt de implementatie van LowLevel Design waarbij kennisoverdacht naar & coaching van collega’s een additionele uitdaging is in deze functie.Daarnaast participeer je in projecten en/of Scrumteams voor vernieuwingen en uitbreidingen van de netwerkinfrastructuur. Achtergrond opdracht:RIVM-IV levert aan haar klanten een verscheidenheid aan diensten en producten op het gebied van digitale werkomgevingen. Het brengen van applicatie(-functionaliteiten) naar de eindgebruiker staat hierbij centraal. Deze diensten & producten zijn volop in ontwikkeling met de introductie van nieuwe technologieën én met de vernieuwing vanuit de processen van de klant.
staffing groep
21-04-2022 00:00