Business- en Data-analist

De organisatie wil een inhaalslag maken met haar gegevensarchitectuur. Het datalandschap is op hoofdlijnen in kaart gebracht, maar heeft nog veel kenmerken van versnippering / decentraal beheer. Een centraal metagegevensbeheer met eenduidige definities moet nog vanaf de basis worden opgebouwd. Wel zijn bronregisters in kaart gebracht, die organisatiebreed gebruikt (moeten gaan) worden. Het belang van hergebruik van data in de organisatie en in de keten wordt onderkend. Daarom is er nu voor gekozen om het datamanagement van de organisatie te herinrichten.De opdracht bestaat uit het maken van een blauwdruk van bedrijfsprocessen en informatiestromen op basis waarvan het datamanagement kan worden her-ontworpen. Dit betreft de volgende processen:Processen en datastromen van de bronsystemen van de organisatieProcessen en informatiestromen rond externe dataHet (formele) proces rond gegevenslevering: van de aanvraag tot en met het opstellen van een GLA/GLO (gegevensleveringsafspraak of -overeenkomst), inclusief het ontwerpen en inrichten van het proces van gegevenslevering en de monitoringDatamanagement is een speerpunt voor SBB, met name rond de kwalificatiestructuur en het project Skills. Er is veel tegelijkertijd in ontwikkeling, dus een goede afstemming is noodzakelijk evenals het goed anticiperen op een toekomstige situatie (doelarchitectuur). Je werkt nauw samen met het team Data en Architectuur. Dit team is recent gevormd, heeft al veel voorbereidend werk uitgevoerd en zit in de opbouwfase. Vanuit team Data en architectuur krijg je inhoudelijke kaders mee, en kunnen de uitkomsten van de uit te voeren analyses worden gebruikt om de gewenste architectuur aan te scherpen. Van de Business- en data-analist wordt verwacht dat hij/zij de ruimte neemt om vanuit eigen ervaring met passende ‘best practices’ mee te helpen bouwen aan een professioneel datamanagement binnen de organisatie.
staffing groep
22-04-2022 00:00