Adviseur PA en relatiemanagement

Wij zijn op zoek naar een tijdelijke medewerker PA en relatiemanagement vanwege het vertrek van een collega. We bieden een uitdagende klus waarvoor wij zoeken naar een medewerker met de nodige ervaring en die in staat is meteen een aantal lopende zaken op te pakken. Maar ook mee te denken, adviseren en implementeren van het advies stakeholders management. Een stevige senior adviseur met sterke politiek, bestuurlijke voelsprieten, organisatiekracht en een zelfstarter. De afdeling communicatie van de organisatie is een team van 13 medewerkers. We zijn in ontwikkeling naar een meer strategische, corporate afdeling communicatie. Stakeholdersmanagement en PA is daarbij een nieuwe tak binnen de afdeling die we aan het ontwikkelen zijn, en naast de ontwikkeling is het ook handen aan de ploeg omdat de ingezette lijn ook al vorm en inhoud te geven. Daarmee leren we ook iedere dag in de praktijk en we zetten de geleerde lessen om in beleid. We vragen van de senior om de relaties met de Kamerfracties te onderhouden op onze beleidsterreinen. Ook monitort de senior de Kamerdebatten op onze beleidsonderwerpen, deelt de uitkomsten daarvan met de directie en de collega’s van de beleidsafdeling. Ook adviseert de senior gevraagd en ongevraagd naar aanleiding van de politieke signalen. De senior is de trekker van de werkbezoeken die één keer per maand worden georganiseerd voor bestuur, directie en Kamerleden.
staffing groep
25-04-2022 00:00