Directiesecretaris/PMO

De directiesecretaris ondersteunt het managementteam door het voorbereiden en ondersteunen van het MT-overleg, het verzorgen van de stukkenstroom, bewaken van de actielijst en de planning&control-cyclus. Naast directiesecretaris ben je een stafadviseur die het klankbord vormt voor de directie, door bij bepaalde onderwerpen onder je hoede te nemen, te coördineren en te adviseren. Denk hierbij bjvoorbeeld aan de ontwikkeling van het hybride werken. Achtergrond opdracht: Het vijfkoppige managementteam van de Directie Informatievoorziening zorgt dat de gehele Dienst Justitiële Inrichtingen is voorzien van informatie en digitale ondersteuning die nodig is om taken goed uit te voeren. Een behoorlijke opgave. Zeker gezien alle ontwikkelingen op IV-gebied waar de directie een belangrijke rol in heeft. Als directiesecretaris houd jij het hoofd koel en de managers met beide benen op de grond. Dat doe je door hen als rechterhand te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Jij bent als Directiesecretaris onderdeel van het managementteam. De functie is beschikbaar totdat er een nieuwe vaste medewerker is aangetrokken. Maar als de inzet naar tevredenheid verloopt, dan is een vervolginzet als PMO of projectsecretaris bij het projectenportfolio een optie. 
staffing groep
25-04-2022 00:00