ETL Configurator (2fte)

Context en kaderHet project Datafabriek realiseert een nieuw centraal datawarehouse, het Data Integratie Magazijn (DIM). Tevens worden de 3 bestaande centrale datawarehouses uitgefaseerd en worden nieuwe werkprocessen en competenties ontwikkeld en geïmplementeerd. De migratie naar het DIM zal worden gerealiseerd door het aansluiten van nieuwe en bestaande bronsystemen, nieuwe processen en het opnieuw produceren van de informatieproducten van het bestaande DWH. De bouw van het DIM wordt gerealiseerd met behulp van ETL-tooling op basis van IBM InfoSphere DataStage. Het verwerken van gegevens uit bronsystemen gebeurd middels generieke programmatuur welke aangestuurd wordt door metadata. Het correct opvoeren en configureren van deze metadata speelt dus een belangrijke rol bij het ontsluiten van bronsystemenOpdrachtomschrijvingDe senior ETL-configurator met gedegen kennis van Datawarehousing in complexe overheidsomgevingen, dient de hieronder beschreven activiteiten op korte termijn uit te voeren binnen het team Bronontsluitingen:Migratie van Data uit de bestaande DWH’s naar het DIM;Ontwerpen/ bouwen/ onderhouden van ETL/ELT-processen voor het beschikbaar maken van data voor eindgebruikers in de bronzone van het DIM;Ontwerpen/ bouwen/ onderhouden van ETL-metadata voor het beschikbaar maken van data voor eindgebruikers;Configureren van reeds ontwikkelde harnassen (generieke data laad programmatuur) ten behoeve van aansluiten nieuwe bronsystemen;Draaien van laad controle query’s, het beoordelen van de uitkomsten en het opstellen van bijbehorende testrapportage; Documenteren van de ETL/ELT-processen en data modellen maken en deze onderhouden.Resultaatverplichting: De kandidaat moet aan het einde van de opdracht de volgende zaken opgeleverd hebben:ETL/ELT-processen en -metadata voor het beschikbaar maken van data voor eindgebruikers (in de bronzone van het DIM);Geconfigureerde reeds ontwikkelde harnassen (generieke data laad programmatuur) ten behoeve van aansluiten nieuwe bronsystemen;Het draaien van laad controle query’s, het beoordelen van de uitkomsten en het opstellen van bijbehorende testrapportage;  Documentatie van de ETL/ELT-processen en data modellen en onderhoud ervan.Pro-actieve deelname aan de Agile-scrum events en waar nodig ook andere taken oppakken binnen het team
staffing groep
25-04-2022 00:00