Gedelegeerd Business Owner

Binnen de ICT vernieuwing van Innen & Betalingsverkeer (I&B) wordt Safe/Agile gewerkt. De GBO rol binnen I&B is een cruciale rol voor het realiseren van business waarde. De huidige GBO taken binnen I&B zijn in Safe/Agile in verschillende rollen belegd (zowel epic owners als productmanagement en business owner. De GBO is vanuit de business eindverantwoordelijk voor het krijgen van de gewenste businesswaarde. Dit betreft ontwikkelen van een lange termijn visie, het stellen van doelen en prioriteiten van het werk. De GBO geeft sturing aan het productmanagementteam en verzorgt het bestuurlijke stakeholdermanagement. De GBO heeft vanuit de business de eindverantwoordelijkheid voor de ICT ontwikkeling van start van een impuls tot en met vrijgave en implementatie. Het ICT aandachtsgebied binnen I&B beslaat meerdere grote aandachtsgebieden (invordering, innen massaal, betalingsverkeer). Er werken meerdere GBO's binnen Innen en Betalingsverkeer. Verdeling van aandachtsgebieden vindt plaats op basis van kennis en competenties.Achtergrond opdracht: Op alle aandachtsgebieden binnen I&B worden in 2022 belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van het gehele inningslandschap met een paar cruciale mijlpalen ook qua implementatie op de agenda. Vanwege langdurige ziekte en zwangerschapsverlof is tijdelijke vervanging noodzakelijk. Een inwerkperiode zal nodig zijn. Verzoek is dan ook om op korte termijn in te huren tot einde van het jaar.
staffing groep
25-04-2022 00:00