Product owner

DICTU is op zoek naar een Product Owner voor de doorontwikkeling van onze omgevingen. Onlangs zijn we gemigreerd naar een nieuwe Cloud omgeving. Een belangrijke aspect is hierbij het geautomatiseerd uitrollen van platform voorzieningen middels Ansible. Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de implementatie en de (door)ontwikkeling van systemen en het overdragen van het beheer van deze voorzieningen. Je bent de eigenaar van en daarmee de verantwoordelijke voor het (door) te ontwikkelen product.Denk hierbij aan onderwerpen als E-Herkenning, API Gateway en inrichting van een container platform.Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het (business) product en de werkzaamheden van het team. Hoe dit precies gedaan wordt, verschilt per product en of de realisatie kan plaatsvinden in een of meerdere Scrum Team(s). Je bent de hoofdverantwoordelijke voor het managen van de Product Backlog zoals benoemd in Scrum. Je hebt oog voor en kennis van afwegingen in: het voortbrengingsproces, de toegepaste technologie en de automatisering ervan (development pipeline). Je verbindt in je werk de belangen van alle stakeholders en maakt afwegingen op basis van een waarde en risico perspectief om te voldoen aan belangen van business, burgers en beheerders.Om te kunnen slagen als Product Owner, moet de gehele organisatie je beslissingen respecteren. Jouw beslissingen zijn zichtbaar in de inhoud en ordening van de Team Backlog. Kortom, binnen DICTU heb je als Product Owner een cruciale rol die essentieel is voor het bereiken van onze ambities.Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:Je vertaalt de visie op hoofdproduct of domein naar sub domein en teamniveau.Je omschrijft het gewenste resultaat van Team Backlog items met behulp van heldere Features en/of User Stories.Je ordent (prioriteert) Backlog items, om zoveel mogelijk waarde te leveren voor de klant, het team en de maatschappijJe vindt de juiste balans tussen doorontwikkeling en instandhouding van het product.Je zorgt ervoor dat de Team Backlog zichtbaar, transparant en duidelijk is voor iedereen.Je zorgt ervoor dat het Scrumteam de Backlog items begrijpt tot op het niveau dat nodig is. Je stemt met de stakeholders en gebruikers af tijdens het ontwikkelproces.Je werkt mee aan de sprint events: Daily stand-up, sprintplanning, review / demo (nodigd stakeholders uit), retrospective.Je werkt mee aan de scrum-of-scrum en/of PI-events, zodat afhankelijkheden tussen teams vooraf duidelijk in kaart worden gebracht.Je neemt het besluit (in afstemming met stakeholders) om het product of de dienst in gebruik te nemenAchtergrond opdracht´╗┐DICTU is oa leverancier van infrastructurele beheer- en nieuwbouw dienstverlening. Voor het rekencentrum gelden zeer hoge eisen m.b.t. beschikbaarheid en veiligheid. De beveiligingseisen die van toepassing zijn gaan uit boven departementaal vertrouwelijk. Een screening AIVD-B screening kan van toepassing zijn.
staffing groep
25-04-2022 00:00