Senior BI Engineer

Data wordt door de opdrachtgever gezien als een strategische asset. Goede data is nodig voor een veilige operatie, effectieve processen, efficiënte bedrijfsvoering en het voldoen aan wet- en regelgeving. De opdrachtgever is op dit moment bezig om de data en rapportages te migreren naar het nieuwe Data Platform (AWS en Snowflake Cloud).Om de continuïteit van het huidig bestaande Data Platform (Oracle DWH) te borgen zijn we opzoek naar een senior beheerder in het BI Reporting team die volledige focus gaat leggen op het beheer van het huidige Oracle DWH. Dit houdt in het support bieden ten behoeve van een stabiele, tijdige en consistente verlading van data en de monitoring hiervan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en wijzigingsverzoeken van bestaande datastromen of rapportages.Werkzaamheden:Je bent verantwoordelijk voor het beheer en de operatie van de data en producten uit verschillende bronnen (SQL Server, Oracle, SAP, SAP BW, SAP DS, SAP BO, SAS). Denk verder ook aan audits, life-cycle management en operationele sturingsaspecten (Operations).Je onderneemt actie n.a.v. operationele monitoring/alert signalen (Operations);Je toont eigenaarschap voor het beheer en de toename van klantwaarde voor zowel de interne als externe afnemers van data en rapportages.In het team werk je samen met een aantal collega’s op basis van agile principes.
staffing groep
25-04-2022 00:00