Senior Service Coördinator

Ter ondersteuning van de servicemanager PGB2.0 en het verder uitbouwen van de diensten is het programma PGB2.0 op zoek naar een service coördinator. Taken en verantwoordelijkheden: Wat zijn de taken van de Servicecoördinator:Je ondersteund contract- en leveranciersmanagement;Je ondersteund het servicelevelmanagementproces;Je rapporteert aan de servicemanager;Je plant je eigen werkzaamheden in overleg met de servicemanagerJe informeert stakeholders en verantwoordelijke op dusdanige wijze dat deze op basis van correcte en relevante informatie hun taak kunnen uitvoeren;Je stelt wijzigingsverzoeken (service improvement plans) en impactanalyses op en stemt die af met belanghebbenden;Je bent het zichtbare operationele aanspreekpunt voor de verschillende beheerteams;Je vervult een operationele brugfunctie tussen de beheerteams en leveranciers en partners.Je stemt af met collega’s in de beheerorganisatie zoals releasemanager, aansluitcoördinator en CISO.
staffing groep
25-04-2022 00:00