Adviseur bedrijfsvoering jr

Thuiswerken mogelijkDit betreft een Deta-vast rol! 1. Bereidt voor en ontwikkelt bedrijfsvoering- en adviesproducten, door:het uitvoeren van de inhoudelijke voorbereiding van het bedrijfsvoeringproces;het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel) producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processenhet leveren van een inhoudelijke, (coördinatie van) procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;het coördineren van procesmatige en procedurele implementatie van producten en dienstenhet leveren van een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen.2. Evalueert en monitort bedrijfsvoeringprocessen en adviesproducten, door:het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van evaluaties en coördinatie van uitvoering evaluaties en monitoring en van bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen;het uitvoeren van onderzoeken en geven van inhoudelijk advies.3. Neemt deel aan projecten, door:het uitvoeren van (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en project-uitvoering);het deelnemen aan (inter)departementale projecten op vakgebied.AchtergrondDe inhuur gaat fungeren in de standaard BV van DMI/AMRO om het gat ontstaan door ondersteuning S4 HANA op te vullen.Organisatorische context en cultuur:De Afdeling Materieellogistieke Regelgeving & Ontwikkeling (AMRO) houdt zich bezig met de materieellogistieke regelgeving en de ontwikkeling hiervan.Sectie Regelgeving Ketenlogistiek (SRKL) en Sectie Regelgeving Systeemlogistiek (SRSL) zorgen dat toepasbare regelgeving voor onderhoud en logistiek beschikbaar is voor de gebruikers op de onderdelen. Daarnaast bevorderen ze dat de bedrijfsvoering en de IV-systemen in de luchtketen op elkaar worden en blijven afgestemd. Voor de implementatie van SAP is het cluster tijdelijk uitgebreid met een sectie ERP en projectcapaciteit. Telkens zijn de kernbegrippen; co-creatie, ondersteuning en kennis.In het cluster Regelgeving staat vindbare, begrijpelijke regelgeving centraal. Dit faciliteren we door de wettelijke regelgeving (extern en Defensie) op een WIKI te ontsluiten samen met CLSK-regelgeving die we met de gebruiker ontwikkelen en, voor zover dit nodig is, om de CLSK-doelstellingen te bereiken. Het HOE laten we over aan de gebruikers, die we stimuleren op de WIKI hun onderdeelsbedrijfsvoering te delen en samen te voegen. In de integratie van bedrijfsvoering en IV vervullen we een verbindende rol in het Defensie Proces Model MATLOG (PMM) netwerk door bottom-up de luchtketenbehoeften te onderbouwen en top-down de centrale ontwerpen in te bedden in de Luchtketen. De tijdelijke activiteiten maken de implementatie en optimalisatie van SAP mogelijk voor wapen- en ondersteunende systemen.Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Gedurende het meedraaien in de standaard bedrijdfsvoering van de afdeling AMRO alsmede de implementatiefase van S/4 HANA zullen geregeld werkbezoeken aan CLSK-onderdelen nodig zijn. Dit gebeurt op basis van behoefte vanuit de CLSK-onderdelen en andere Dienstonderdelen (DO'n). (CLSK: Leeuwarden/Volkel/Eindhoven/Nieuw-Millingen/Gilze-Rijen/De Kooij/Woensdrecht/Breda/Utrecht en voor andere DO’n zijn de locaties divers.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. Het ministerie van Defensie heeft de intentie om de kandidaat die geselecteerd wordt naar aanleiding van deze uitvraag in vast dienstverband over te nemen. Na selectie van de beste kandidaat zal samen met de leverancier een opleidingsplan worden samengesteld met daarin een aantal milestones. Deze moeten het gewenste kennisniveau borgen voordat de kandidaat definitief kan worden aangenomen. Begeleiding vanuit de leverancier is een vereiste en is onderdeel van de nadere overeenkomst. Eventuele kosten voor deze begeleiding, ontwikkeling, training, etc. dienen in het tarief te zijn verwerk
staffing groep
26-04-2022 00:00