Adviseur M365

Deze opdracht betreft de inhuur van een adviseur M365 en zal zich voornamelijk bezighouden met de governance, beleid en ORT (taken en rollen binnen beheer). Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren:Afstemming met diverse stakeholders zoals management, key-users, functioneel – en technisch beheer;Medebepalen, beschrijven en controleren van beleid en keuzes technische settings;Gemaakte governance afspraken controleren en aanpassen waar nodig;Proactieve monitoring en advisering; Borgen van kennis door het actueel houden van de documentatie;Beschrijven en adviseren van M365 rollen en taken versus beheerfuncties.Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie- /opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast. Achtergrond In verband met de doorontwikkeling van Microsoft 365 (M365) zoeken wij een ervaren persoon welke al eerder een M365 governance heeft opgezet en deze verder binnen de universiteit kan uitwerken. M365 zal uitgebreider worden ingezet voor alle gebruikers van de EUR in 2022-2023 (met name het SharePoint onderdeel). Naast de governance moet ook onder andere de ORT (taken en rollen beheer) verder beschreven en afgestemd worden.
staffing groep
26-04-2022 00:00